UFAK PARTİ

 

UFAK PARTİ  U.P.

 

 

 

“Yarım asırlık hayatımda yapmadığım hayrat, fedekarlık ve feragatçilik kalmadı. Düşündüm, elimi vicdanıma koydum. Etrafıma baktım, muhayyilemi derin derin yokladım. İçimi dinledim. Ömrümde hiç kimseye fenalık etmediğimi, ihanet ve hiyanet etmediğimi, ancak mukaddes tanıdığım vazife sırasında karşımdakileri gayet tabii olarak gücendirdiğimi düşündüm. Ona da asla pişman değilim. Peki şimdi ne gibi bir hasenat işleyeyim diye mütalaamın sonucu olarak, fedakarlık ve feragatçilik esasına yaslanan orijinal bir siyasi parti kurmayı ve bunu ölmeden evvel meydana getirmeyi göze aldım. Acaba arkadaş bulabilir miyim, imkan cihetinde muvaffak olabilir miyim? Partinin adı ne olacak? Aradım, kucakladım, bocaladım, inceledim, heceledim, ‘UFAK PARTİ’ evet münasip dedim, Çünkü varsın küçük adamlar alay etsin, istihza etsin, biz arayalım, soralım, görelim ki; büyük ruhlu, yüksek kabiliyetli, fedakar ve feragatçi vatandaşlarımızdan 65 ilimizde kaç arkadaş çıkar da Ufak Parti'yi takdir eder. Hayalim de ümidim de temennim de bu diyerek, Ya Allah dedim parti kuruldu. Tarih 25/Mayıs/1957 “Hüseyin Köycü’nün 25/Mayıs/1957'de kurmuş olduğu Ufak Parti, Türkiye'de genel merkezi Ankara dışında bir ilçede (Şenkaya) olan tek partidir. Parti'nin amblemi sarı bir kalemdir. Eğitimin, öğrenmenin, sanatın simgesi olan "kalem"in yanında U.P. harfleri vardır. Ufak Parti, kurucusu olan Hüseyin Köycü’nün vefatından sonra, mahkeme kararı ile kapatılmıştır. Ufak Parti'nin tüzüğünü ve Parti Programını aşağıda bulacaksınız.

 

UFAK PARTİ'NİN TÜZÜĞÜ

 
 1. Mevzu itibari ile siyasi olan parti ümit ve kurucuları itibari ile ufaktır, onun için adına Ufak Parti demek münasip görülmüştür.
 2. Merkezi şimdilik Şenkaya'dadır.
 3. Partinin gayesi: programında belirtilen maksatların tahhakkuku için kanun dairesinde herhangi bir iktidar ve onun hükümetine başvurarak, meram anlatarak ve efkarı umumiyeyi tanvir ederek çalışmak gayretiyle vatana millete fedekarana çalışmıştır.
 4. Kurucular: 40 sene evvel Türk Milliyeti'nin selamet ve menfaati için kurulan siyasi partilerin müessisi ( kurucusu) bazen azası bazen baş katibi olan muhtelif zaman ve mekanlarla bir çok istimai cemiyetlerin kurucusu olan daima milliyet için fedakarlık, feragatçılıktan geri durmayan ve hayatın hiç bir zaman lekelenmemiş olan, Şenkaya gazatesinin 33 – 34 sayılarının baş makalelerinde belirtilerek tekzibe uğramamış olan meziyyet ve emekleri görülem meşhur Şenkaya Gazetesi'nin sahibi baş yazarı tabaasından olup Şenkaya'nın aşağı mahallesinde mukim ticaretci Hüseyin KÖYCÜ
  • Şenkaya'nın aşağı mahallesinde mukim Türkiye tabaasında Tüccar Cuma Morkoç

·        Şenkaya'nın aşağı mahallesinde mukim Türkiye tabaalı, köylü partisi Şenkaya İlçe Başkanı Habib Köycü.

 1. Partiye üye olabilmek için :

·        Milli mücadele, devrimlerimize aykırı fikir taşımamış olan

·        Milliyetin birliğini bozmak gayesinde gizli veya ayan bir mefküre taşımamış olan

·        Kanunen siyasi derneklere girme hakkını haiz olan

·        Yüz kızartıcı bir suçla mahkum olmamış olan

·        Partinin programını kabul edip bu programa sadık kalacağına, tahakkuku için canla başla çalışacağına söz verevek yemin eden 22 yaşını bitirmiş her Türk kadın veya erkek girebilir.

 1. Partiden çıkması için:

·       İsfifa, istifa edilmiş sayılmak

·       Program ve tüzüğe aykırı harekette bulunmak

·       Evvel veya partiye girdikten sonra lekelenmemiş olmak

 1. İlk büyük kongre ( umumi heyet ): partiye kayıtlu üue adedi 100 kişiyi geçince kongrenin toplanacağı yer, zaman, şekli kurucular heyetinin kararı ile bütün azaya bildirilir. İlan edilir. Bu karara göre gelecek delegelere yazı ile tebliğ edilir.
 2. Parti şubelerinin idaresi, selahiyyetleri ne yolda olavağını ilk büyük kongre takdir edecektir.
 3.  İlk büyük kongreye ( umumi heyet ) toplantısına kadar büyük küçük heryerde kurucular heyetinin tayin edeceği kimselere müteşebbiz olarak işe başlarlar. Ancak 2 büyük kongre toplanıp genel idare kurulunu ( merkez idare heyetini ) teşkil edinceye murakaba unsurlarını tayin edinceye kadar hiçbir yada hiçbir zaman parti namına paraya elsürülmeyecektir.
 4. Partinin genel başkanı kurucular heyetinin içlerinden seçeceği kimsedir.parti adına beyanatta, temaslarda bulunmak başkana ait, ancak partiye ait herhangi bir konuşmayı yapacak kimseyi başkan tayin edebilir.
 5. Partiye giriş: ister teşkilat vasıtasıyla ister doğrudan doğruya genel başkanlığa mektupla müracaat ederek prensiplere uyacağına söz vermek lazımdır.
 6. İdare heyetinin seçilmesi, kaç kişi olacağı, selahiyeti ilk büyük kongrede kararlaştırılacaktır.
 7. Partiye girecek üye senede 50 kuruştan az 50 liradan çok olmamak üzere aidat verilecektir.
 8. Ana nizamname umumi heyet kararı ile ve kanunları aykırı olmamak üzere her zaman değişebilir.
 9. Partinin feshi: cemiyetler kanuna göre feshi halinde mallar Şenkayada kurulacak olan kütüphaneye tahsil edilecektir.
 10. Varidat Manbaraları: aza aidatı, teberrular, piyango, temsili ve emsali eğlenceler, lokal geliri hasılatlarından alacaktır.

Ana tüzük 16. maddeden itibaren.

 

Kurucular: Hüseyin KÖYCÜ, Cuma MORKOÇ, Habib KÖYCÜ

 

NOT:  partinin muvakkat çalışma yeri Şenkaya Yükselik caddesi no: 49

·        Cemiyetler kanununun 5. maddesinin amir bulunduğu diğer cihatlar tüzüğe devredilmiştir.

 
 
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam8
Toplam Ziyaret63850